جلسه صندوق ضمانت صادرات
۶ مهر, ۱۳۹۸
همایش مدیران روابط عمومی شستا
۲۵ آبان, ۱۳۹۸
نمایش همه

آغاز به کارمجدد خط تولید روکش ملامینه بعد ازحدود۲سال توقف

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب اسالم با پیگیری های ویژه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، مرادی مدیرعامل شرکت چوکا و به همت مدیریت جدید و پرسنل جوان این شرکت، خط تولید روکش ملامینه صنایع چوب اسالم بعد از دوسال توقف به چرخه تولید بازگشت

شایان ذکر است با توجه به آغاز به کار مجدد خط تولید روکش ملامینه، برنامه مدیریت شرکت توقف فروش نئوپان بصورت خام بوده و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده فروش آن بصورت روکش ملامینه در دستور کار قرارگرفت