جلسه زمان بندی ارائه صورتهای مالی شش ماهه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ سلولزی تامین
۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
آغاز به کارمجدد خط تولید روکش ملامینه بعد ازحدود۲سال توقف
۱۴ آبان, ۱۳۹۸
نمایش همه

جلسه صندوق ضمانت صادرات

طی جلسه ای با حضور واحدهای بازرگانی شرکتهای گروه سلولزی تامین و صندوق ضمانت صادرات، راهکارهای حمایتی از صادرات مطرح و بررسی شد.

این جلسه که به میزبانی واحد بازرگانی تاسیکو در راستای حمایت از محصولات تولیدی شرکتهای تابعه و همچنین تحقق هدف حداقل ۱۰ درصدی از فروش کل شرکتها به موضوع صادرات برگزار شد، پتانسیل ها و راهکارهای اجرایی مرتبط با بخش صادرات و همچنین امکانات و حمایتهای صندوق ضمانت صادرات در رابطه با شرکتهای تابعه گروه سلولزی تامین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه یوسفی نژاد مدیر صدور بیمه های میان مدت و بلند مدت صندوق ضمانت صادرات ضمن ارائه توضیحات و خدماتی که این صندوق می تواند در راستای کمک به مجموعه هلدینگ سلولزی نماید، گفت:  در صورت وجود عزمی جدی در راستای تحقق اهداف صادراتی گروه سلولزی، این صندوق نیز این آمادگی را دارد تا از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود برای دستیابی به این مهم استفاده نموده و حمایتهای حداکثری خود را از طرح های صادراتی تاسیکو انجام دهد.

شایان ذکر است صندوق ضمانت صادرات به پشتوانه حمایت های مالی دولت علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور ضمانت نامه های اعتباری کمک شایانی به صادر کنندگان می نماید.