معاونین

مدیران

مدیر حراست

مرادعلی محمدقلی


مدیر حسابرسی داخلی

مجید آتشگر


مدیر امور بازرگانی

عبدالله کلانتر


مدیر امور مجامع

سعید رکینی


مدیر مالی

قباد کوشکی


سرپرست امور مهندسی و بهره وری

امیرعلی نصیری


کارشناسان

کارشناس ارشد مالی

بهزاد کلهر


کارشناس امور بازرگانی

آرش فاضل زاده


کارشناس مالی و اداری

خاطره حاج همتی


کارمند اداری

رضا قادرپناه