معاونین

مدیران

مشاور مدیرعامل و مدیر حراست

محمدرضا خوشگویان


مدیر حسابرسی داخلی

مجید آتشگر


مدیر امور بازرگانی

عبدالله کلانتر


مدیر مالی

قباد کوشکی


مدیر امور مهندسی و بهره وری

علی اسفندیاری


کارشناسان

کارشناس ارشد مالی

بهزاد کلهر


کارشناس امور بازرگانی

آرش فاضل زاده


کارشناس مالی و اداری

خاطره حاج همتی


کارمند اداری

رضا قادرپناه