اعضای هلدینگ

معرفی اعضای هلدینگ

اعضا هلدینگ

null

مهدی محمدی

عضو هیئت مدیره
null

عبدالله اسدزاده

عضو غیر موظف هیئت مدیره

null

سید نورالله میراشرفی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

null

علی اسفندیاری

رئیس هیات مدیره

null

منا ابروفراخ

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
null

سید احمد مرتضوی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

اعضا معاونت

null

سید محمدرضا سید حسین علاقه بند

معاونت مالی و تامین منابع
null

افشین سروش

معاونت بر نظارت امور شرکت ها
null

فریبرز احمدی دهکا

مدیر برنامه ریزی راهبردی

null

محمد رضا احمدی

مدیر فناوری اطلاعات

null

عبدالله کلانتر

مدیر نظارت بر امور بازرگانی

null

بهزاد کلهر

مدیر امور سرمایه گزاری و امکان سنجی طرح ها

null

کاوه یگانه افشار

مدیر روابط عمومی

null

فرهاد رجبی

مدیر منابع انسانی

null

علی علیمردانی

مدیر حسابرسی داخلی

null

قباد کوشکی

مدیر مالی

null

سعید رکنی

مدیر امور مجامع

null

حسین پاک نیت

مدیر حراست

null

محمد هادی مشایخی

مدیر نظارت بر تولید عملیات

null

مهدی نصرالهی زاده

مدیر نظارت بر طرح ها و HSE

null

مدیر حقوقی

null

علیرضا ربیع نائینی

مدیر حوزه مدیرعامل